Projektovanje

  • izrada mašinskih projekata – idejnih, glavnih i projekata izvedenog stanja
  • izrada projektne i radioničke dokumentacije, kao i elaborata trenutnog stanja, za kotlove i posude pod pritiskom
  • izrada projekata za revitalizaciju termoenergetskih postrojenja
  • projektovanje i izrada radioničke dokumentacije sistema za sagorevanje
  • izrada podloga za projektovanje sistema za merenje, regulaciju i upravljanje
izrada mašinskih projekata – idejnih, glavnih i projekata izvedenog stanja