O nama

Preduzeće MS TERMOPRO d.o.o. je osnovano 1993. godine.

Kontinuirani razvoj svih ovih godina omogućava nam da kupcima i korisnicima možemo da ponudimo termoenergetska postrojenja i opremu od projektovanja, preko konstrukcije, proizvodnje i montaže, do puštanja u pogon ("ključ u ruke"). Pri tome se obraća posebna pažnja tehnološkim potrebama korisnika postrojenja.

Nova oprema koja se ugrađuje u postojeća postrojenja proizvodi se vodeći računa o optimalnom uklapanju u postojeći prostor i povezivanju sa ostalom opremom.

Takođe se bavimo i poslovima revitalizacije, rekonstrukcije i remonta termoenergetskih postrojenja i pojedinačne opreme.

Bazu za sve ove poslove čine znanje i iskustvo četiri diplomirana mašinska inženjera, specijalista za ove poslove, sa licencama za projektovanje i izvođenje radova.

Dokaz kvalitetnog rada su, osim zadovoljnih kupaca, i sertifikati sistema menadžmenta kvalitetom izdati od strane domaćeg sertifikacionog tela JUQS i međunarodnog udruženja sertifikacionih tela IQNet.