PODACI O PREDUZEĆU

Preduzeće MS TERMOPRO d.o.o. je osnovano 1993. godine.

Preduzeće MS TERMOPRO d.o.o. je osnovano 1993. godine.

Kontinuirani razvoj svih ovih godina omogućava nam da kupcima i korisnicima možemo da ponudimo termoenergetska postrojenja i opremu od projektovanja, preko konstrukcije, proizvodnje i montaže, do puštanja u pogon ("ključ u ruke"). Pri tome se obraća posebna pažnja tehnološkim potrebama korisnika postrojenja.

Nova oprema koja se ugrađuje u postojeća postrojenja proizvodi se vodeći računa o optimalnom uklapanju u postojeći prostor i povezivanju sa ostalom opremom.

Takođe se bavimo i poslovima revitalizacije, rekonstrukcije i remonta termoenergetskih postrojenja i pojedinačne opreme.

Bazu za sve ove poslove čine znanje i iskustvo četiri diplomirana mašinska inženjera, specijalista za ove poslove, sa licencama za projektovanje i izvođenje radova.

Dokaz kvalitetnog rada su, osim zadovoljnih kupaca, i sertifikati sistema menadžmenta kvalitetom izdati od strane domaćeg sertifikacionog tela JUQS i međunarodnog udruženja sertifikacionih tela IQNet.

ispitivanje kotlova
  OPREMA KOJU PROIZVODIMO
 • KOTLOVI – parni, vrelovodni i toplovodni kapaciteta do 10 MW - detaljnije >>>
 • VENTILATORI SVEŽEG VAZDUHA I DIMNOG GASA – za termoelektrane, toplane i ostale kotlarnice - detaljnije >>>
 • POSUDE POD PRITISKOM
 • REŠETKE – za sagorevanje i dogorevanje u kotlovima - detaljnije >>>
 • MULTICIKLONI - uređaji za prečišćavanje dimnih gasova
 • Uređaji za mehanički, hidraulički i pneumatski transport za energetska postrojenja
 • Oprema i delovi za mlinove za ugalj za termoelektrane

Projektovanje

izrada mašinskih projekata – idejnih, glavnih i projekata izvedenog stanja
izrada mašinskih projekata – idejnih, glavnih i projekata izvedenog stanja
 • izrada mašinskih projekata – idejnih, glavnih i projekata izvedenog stanja
 • izrada projektne i radioničke dokumentacije, kao i elaborata trenutnog stanja, za kotlove i posude pod pritiskom
 • izrada projekata za revitalizaciju termoenergetskih postrojenja
 • projektovanje i izrada radioničke dokumentacije sistema za sagorevanje
 • izrada podloga za projektovanje sistema za merenje, regulaciju i upravljanje

Remont

Rešetka za sagorevanje uglja
Rešetka za sagorevanje uglja
Radni kolo ventilatorskog mlina
Radni kolo ventilatorskog mlina
Obrtno kolo ventilatora dimnog gasa
Obrtno kolo ventilatora dimnog gasa

Kontakt

Termopro addressAdresa
11060 Beograd
p.fah 74, Juhorska 1

Termopro phoneTelefoni
+381 11 2755 068
+381 11 2756 664
Termopro mailE-mail
tpro@sezampro.rs

Kontakt formular

CAPTCHA

Radi sprečavanja SPAM poruka molimo Vas da unesete kod sa slike u označeno polje.